תערובת המכילה כמחצית קוקס שטוף בעל מליחות נמוכה (0.5-0.7)  וכמחצית פרלייט 4.
מצע בעל יחס אוויר מים מיטבי.
מומלץ לגידולים תוך ביתיים.