תערובת המיועדת להשרשה, ייחורים, הנבטה ושתילה.
התערובת המכילה כ 70%  כבול איכותי בעלי סיבים דקים וכ 30% פרלייט 4 המקנה לצמח אוורור ולחות מיטביים.
מצע הנותן לזרע, לשתיל ולצמח את המענה הנכון ביותר בשלבים הראשונים ולהמשך הצמיחה.