ה-AGREBAG מהווה פתרון חכם וחדשני למגבלות הקרקע, דעיכתה והירידה ביבולים. ה-AGREBAG הוא שילוב מנצח בין בד גיאוטכני ופרלייט, המשמש כמצע מעולה לגידולים רבים; תבלינים, ירקות, ירוקים, מטעים ופרחי קטיף. השימוש במצעי AGREBAG מספק יבול משופר, הן מבחינת האיכות והן מבחינת הכמות.