תערובת כבדה המכילה כ 70% טוף וכ 30% כבול.
התערובת משמשת כמצע יציב למדרך ולגידול כל מגוון העצים והצמחים.
התערובת משלבת חומר מינרלי אשר מקנה את היציבות והאווריריות הנדרשת לגידול יחד עם חומר אורגני איכותי – הכבול, המקנה תאחיזת המים מיטבית בשילוב האורגניזם הנדרש לצמח.
מומלץ כתערובת חוץ ולשתילה בכלים גדולים.