טווח גודל חלקיקים: 0.8-4.8  מילימטר
תאחיזת מים: 30% מנפח המצע
משקל סגולי:  80-90 גרם לליטר
משווק בגדלים הבאים:
שק 100 ליטר
ביג בג: 1 קוב /  1.3 קוב / 6 קוב