טווח גודל חלקיקים: 0.075-1.5 מילימטר
תאחיזת מים:60% 
משקל סגולי: 70 -80 גרם לליטר
משווק הגדלים הבאים:
שק של 100 ליטר
ביג בג: 1 קוב /  1.3 קוב / 8 קוב /     16 קוב / 12 קוב