טווח גודל חלקיקים: 0.6 -1.7 מילימטר
תאחיזת מים: 70%
משקל סגולי: 70 -80 גרם לליטר
משווק בגדלים הבאים:
שק של 100 ליטר