כרית הפרלייט מהווה פתרון אופטימלי, המשלב בין מצע גידול מבוסס פרלייט בתוך בד גיאוטכני לבין פתרון לוגיסטי אופטימלי לגידולים הנדרשים להעברה על פי שרשרת הגידול.