מצעים מנותקים

מצעים מנותקים

בשנים האחרונות קיימת מגמה בולטת של מעבר למצעים מנותקים בחקלאות, עקב האיכות הירודה של הקרקע, מחלות קרקע, רצון לשליטה טובה יותר בגידולים ומגבלות נוספות. הגידול בשיטת המצע המנותק מניבה יבולים איכותיים בכמות גבוהה. לפרלייט יתרונות רבים במצעים מנותקים בזכות היותו אינרטי, קל משקל, בעל יכולת תאחיזת מים ברמה מיטבית, מבלי לפגוע באוורור הגידולים. הפרלייט מיושם במצעים מנותקים בתפזורת, במארזים, בשרוולי פרלייט, או בתבניות קלקר. 

מצעים חצי מנותקים

המצעים החצי מנותקים מהווים אלטרנטיבה משתלמת, מהירה ומאד פרקטית למצעים המנותקים. המאפשרת לחקלאי ליהנות מהיתרונות הרבים של הפרלייט ללא מארזים.ניתן להשתמש במצע החצי מנותק בגידול ירקות ופרחי קטיף על ידי הרחבת בור השתילה, שפיכת פרלייט, הרטבת הבור, דישון המצע – ולבסוף, שתילה. בדרך זו ניתן ליישם את הפרלייט במגוון רחב של גידולים. גם שיטת תעלות ההזנה מהווה מצע חצי מנותק. זוהי שיטה המיושמת במטעי מנגו, אפרסק, שקדים, אבוקדו וכרמים על ידי חפירת תעלה, שפיכת פרלייט וחיפוי, כאשר כל ההשקיה והדישון מבוצעים על גבי תעלת הפרלייט. בדרך זו נוצרת מערכת שורשים חדשה בפרלייט בנוסף לזו הקיימת בקרקע, בזכות תאחיזת המים הגבוהה, האוורור וזמינות הדשן שבמצע.

מצעים חצי מנותקים